El yazması kitap niteliğine sahip olan kitaplar, el ile yazılmış olan kitaplar için kullanılır. El yazması eserler başlıca: el yazması Kuran-ı Kerim, medrese kitapları ve Osmanlıca el yazması eserlerdir. Matbaa henüz icat edilmeden önce kitapların tamamı el ile yazılır ve kopya edilmesi sağlanırdır. El yazması kitap için yazımda özel bir dikkatle yazım gerçekleştirilirdi. Kitabın ciltlenmesi ise gösterişli yapılarak yazıların zarar görmesinin önüne geçilirdi. El yazması kitapların günümüze ulaşan dünyada milyonlarca farklı örneği mevcuttur. El yazısı kitaplarda, bitirme notu olarak bulunan not sayesinde kitabın hangi çağda yazıldığının tespiti gerçekleştirilebilmektedir. El yazması olarak mevcut olan kitaplar papirüs ruloları üzerine veya parşömen üzerine yazılmış durumdadırlar. İlk örnekleri papirüs ve parşömen olan el yazması kitaplar daha sonra kağıt üzerine yazılmaya başlanmıştır.

El Yazması Hangi Kitaplar Var?

El yazması kitap olarak insanlığa sunulmuş olan kitaplar farklı kategorilerde mevcuttur. Yoğun olarak din, tarih ve bilim içerikli olmalarıyla beraber çok sayıda bu kitaplardan yararlandığı bilinir. Eski dönemlerde el yazması kitapların değeri oldukça yüksek olduğundan dolayı orijinalliklerini korumaları da günümüzde bu değerlerini artırmış durumdadır. El yazması kitapların çoğaltılarak daha fazla sayıda kişiye ulaşmasının sağlanıyor olmasıyla birlikte, orijinalliklerini korumalarına her zaman özen gösterilmiştir. Günümüzde pek çok farklı kategoride sınıflandırılmış olan el yazması kitabın bulunuyor olmasıyla beraber eski dönemlere de ışık tutulabilmesi mümkün kılınmaktadır.

El Yazması Kitap Alanlar

El yazması kitap alanlar, pek çok farklı türün örneği olan kitabı elinde bulunduranlar için kitapların belirli değeriyle beraber nakit olarak karşılığını bulmalarını sağlarlar. El yazması kitapların ne amaçla yazıldığı, kim tarafından yazıldığı ve aynı zamanda hangi dönemde yazıldığı gibi değerler el yazması kitap alanlar tarafından değerinin biçilmesinde rol oynamaktadır. El yazması kitap halinde günümüze ulaşmayı başarmış olan en önemli eserler genellikle Osmanlı dönemindedir. Osmanlı dönemi el yazması kitap alan çok sayıda yer ve kişi bulunur. Diğer dönemlerin el yazması kitapları için ayrı bir inceleme gerçekleştirilmesi gerekebilir.

İşlemeli El Yazması Kitap

Yazının yeni yeni kitap haline getirildiği eski dönemlerde el yazması kitapların üzerine işlemeler iliştirilirdi. Padişahlar, şehzadeler ve aynı zamanda devletin önde gelen isimleri el yazması kitap aldıklarında yazının yanı sıra sanata da değer verirlerdi. Türk tarihinden günümüze gelen işlemeli el yazısı kitaplarında tezhip sanatının uygulandığı görülebiliyor olmasıyla beraber renkli çiçek ve altın yaldız süslemeleri de yapılırdı. Sayfalarda çerçevenin bulunuyor olmasıyla beraber bu çerçevelerin belirli bir oranı mevcut olarak el yazması kitapta sergilenirdi. Matbaanın dünyaya girişiyle beraber el yazması yerini makine gücüne bırakarak çok sayıda kitabın oluşturulmasına bıraktı. El yazması bu sebeple tarihe karışmış olsa da el yazması kitaplarda yer alan bilgiler günümüze kadar gelmeyi başardı. El yazması kitapların günümüzde farklı nakit değerleri mevcut olmasıyla beraber alım satımının aktif olarak gerçekleştirilmesi de mümkündür.